CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Để duy trì hoạt động kinh doanh lâu dài, khách hàng chính là nhân tố quan trọng luôn được chúng tôi ưu tiên hàng đầu. Việc bảo mật thông tin của khách hàng vô cùng quan trọng với công ty. Vì vậy, công ty đưa ra  các quy định về chính sách bảo mật thông tin của khách hàng như sau:

THU THẬP THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Khi khách hàng biết đến công ty thông qua người thân, bạn bè hay trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và khi có nhu cầu mua sản phẩm thì công ty sẽ tiến hành thu nhập thông tin cá nhân của khách hàng để có thể tiến hành lập hóa đơn mua bán hàng hóa.

Các thông tin cá nhân mà công ty thu thập để giúp nhận dạng chính xác về địa chỉ, email, số điện thoại,… cho việc bảo hành và đổi trả hàng hóa lỗi về sau. Công ty luôn đảm bảo với khách hàng không tự ý thu nhập bất cứ thông tin cá nhân nào của khách hàng khi tham gia trên web. Trừ khi tự nguyện thực hiện cung cấp thông tin.

  • Sau khi đã thu thập thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ lưu trữ lại trên hệ thống và sử dụng với mục đích:
  • Đội ngũ nhân viên liên lạc với khách hàng và cung cấp các thông tin liên quan tới sản phẩm và báo giá chi tiết.
  • Thông báo về việc giao hàng và  các chế độ của công ty
  • Xử lý đơn đặt hàng và kiểm tra đối chiếu các thông tin mà khách hàng cung cấp qua website.